Stowarzyszenie Ludzi III Wieku

dla aktywacji ludzi starszych i solidarności międzypokoleniowej

2012

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Czytaj

Kurs Komputerowy

Klikanie, surfowanie, mailowanie przestanie brzmieć tajemniczo, a problem wykluczenia cyfrowego zniknie.

Więcej

Plan Zajęć

Aktualny plan zajęć.

Zobacz

Galeria